Schutter worden?

Word “Schutter” van Concordia!!

Draag je Concordia een warm hart toe en wil je wel Schutter (lees donateur, vriend) worden?
Neem dan contact op via info@ksmconcordia.nl

Alle bijdragen zijn van harte welkom!

 

Wat is een schutter van Concordia?

Omdat Concordia Culemborg van oudsher een schutterij is geweest, willen we deze bijzondere geschiedenis voortzetten door donateurs en vrienden van Concordia te betitelen als “Schutter” van Concordia.

Een stukje Schutter-geschiedenis

De schuttersgilden vinden hun oorsprong in de middeleeuwen. In de 14e eeuw ontstaan ze in de steden en in de 16e eeuw verspreidt het fenomeen zich over het platteland. Uit deze tijd stammen jaarlijkse gebruiken als het begeleiden van processies, het koningsvogelschieten en het schuttersmaal. Het gebruik van militaire rangen komt al in de 17e eeuw voor. Zo werd de leider ‘capiteijn’ genoemd, vergelijkbaar met de huidige voorzitter. Zijn linkerhand is de ‘leutenant’ en verder is er een ‘vaendraeger’. In deze tijd zijn schuttersgilden nauw verbonden met het lokale (stads-) bestuur en vervullen ze militaire en/of politietaken.

In de loop van de 19e eeuw worden de schutterijen (die nog nauw verbonden waren aan de plaatselijke kerk, bevolking en tradities) steeds meer een gezelligheidsvereniging. Ook het schieten werd meer en meer een sport. In deze periode zijn schutterijen zich onderling gaan meten op zogenaamde schuttersfeesten.

In het begin van de 20e eeuw zijn schutterijen zich, mede door de schuttersfeesten, uniformer gaan kleden. Aanvankelijk ging men het gebruikelijke zondagse pak aanvullen met dezelfde petten of sjerpen. In Limburg ging men steeds vaker militaire uniformen dragen, in de overige provincies vaak historische gildekleding. In deze periode zijn veel bonden opgericht, waarin de gilden zich verenigden, om de wildgroei van schuttersfeesten aan banden te leggen.

In de tweede helft van de 20e eeuw zijn drumbands, muziekkorpsen en soms ook majorette korpsen toegevoegd aan de schutterijen. Ook mochten vrouwen bij steeds meer gilden lid worden.

Schuttersgilden hebben vandaag de dag geen enkele band meer met politie, het leger, of het lokale bestuur. De religieuze taken zijn vaak wel behouden gebleven, evenals de sociale taken. Ze zorgen voor samenhang in een gemeenschap en vervullen soms taken als het ophalen van oud-papier of -ijzer. In die zin zijn ze vergelijkbaar met muziek- en sportverenigingen.