Historie

In 1869 werd Concordia opgericht.

De muzikale activiteiten bestonden voornamelijk uit militaire marsmuziek ten behoeve van de plaatselijke Schutterij. Deze voorlopers van de tamboers waren de sfeermakers voor de verdedigers van de stad. Omdat communicatiemiddelen zoals de radio nog moesten worden uitgevonden, was musiceren een favoriet  tijdverdrijf in de verder schaarse vrije  tijd. Ook ter verhoging van de sfeer bij  evenementen was een muziekkorps of fanfare onontbeerlijk. Het jaar 1869 wordt als oprichtingsjaar beschouwd omdat op 1 juli van dat jaar Marten Klimmerboom, destijds muziekonderwijzer en organist van de Nederlands Hervormde Kerk te Culemborg, kapelmeester bij die toenmalige schutters werd.

In de zomer van 1901 besloot de toenmalige Koningin Wilhelmina tot opheffing van de Schutterijen, omdat hun taken werden overgenomen door het leger. De schutters dienden hun wapens in te leveren, maar mochten hun muziekinstrumenten behouden. De Culemborgse Schutterij werd uiteindelijk in 1908 opgeheven en het daaraan verbonden muziekkorps werd omgezet in de muziekvereniging ‘Concordia’. Vanaf datzelfde jaar ontving Concordia jaarlijks een gemeentelijke subsidie. Als  tegenprestatie diende de muziekvereniging

‘s zomers een aantal concerten te geven. Deze concerten werden aanvankelijk gegeven in een muziektent, die in de buurt stond van waar nu nog ‘Casa  Blanca’ (een voorname villa aan de rand van Culemborg, gebouwd in 1907 in opdracht van sigarenhandelaar W. B. Dresselhuijs) staat. Het verhaal gaat dat een gedeelte van het hout, nodig voor de opbouw van de muziektent, enkele jaren daarvoor nog dienst had gedaan als schavot bij de Binnenpoort. Over recycling  gesproken!

De vereniging en haar muzikanten hebben in de loop van al die jaren voor veel krachtproeven gestaan. Zo was zeker één van die opmerkelijke gebeurtenissen de afscheiding in 1888 van een aantal muzikanten uit de toenmalige Schutterij. Die voormalige schutters richtten een eigen muziekvereniging onder de naam ‘Crescendo’ op, nu bekend als “Koninklijke Harmonie Pieter Aafjes”.

De leeftijd van Concordia – 80-jarig bestaan in 1949 – en de vele behaalde  muzikale successen in de voorafgaande decennia, leidden er toe dat een aanvraag werd ingediend voor het verkrijgen van het predicaat ‘Koninklijk’.  Deze aanvraag bleef vervolgens lange tijd in beraad, vanwege de veronderstelde concurrentie met de zustervereniging en haar ontstaansgeschiedenis. Verschillende interventies en aanbevelingen van de burgemeester van Culemborg én optredens van beide korpsen in het bijzijn van  de Koningin en de Commissaris der Koningin in Gelderland, bij de grootse ‘Jan Van Riebeeckfeesten’ in 1952, leidden er uiteindelijk toch toe dat beide korpsen op 30 april 1953 het predicaat ‘Koninklijk’ kregen verleend. Vanaf die dag draagt de vereniging met gepaste trots de naam ‘Koninklijk Stedelijk Muziekcorps Concordia’.

Het korps staat nu aan de vooravond van belangrijke ontwikkelingen, waarbij een weg wordt ingeslagen naar een orkest anno 2019: een grotere toegankelijkheid voor meer verschillende muziekinstrumenten, een modern repertoire en themagerichte optredens.

Wilt u meer historie lezen over het leven in Culemborg?

http://www.culemborgzoalshetwas.nl/